Outer diameter 10mm
Neu

ROUND KNOB 10, without line, 3 mm shaft diameter

EUR 2,99
Netto: EUR 2,51
Outer diameter 10mm

ROUND KNOB 10, without line, 4 mm shaft diameter

EUR 2,99
Netto: EUR 2,51
Outer diameter 10mm
Neu

Cap 10, without line

EUR 0,59
Netto: EUR 0,50
Outer diameter 10mm
Neu

Cap 10, with line

EUR 1,19
Netto: EUR 1,00
Outer diameter 10mm
Neu

Arrow disc 10, KKS

EUR 0,59
Netto: EUR 0,50