In onze onlineshop kunt U onze produkten bekwaam bestellen. Volgt U daarvoor eenvoudig de menuleiding. Voor de contractsluiting staan U naast de Duitse ook de Engelse, de Franse, de Italiaanse alsook de Nederlandse taal ter beschikking.

Internetbestelproces

Voor het bestellen klikt U alstublieft in goederenpakket op “verder naar de kas”. Voor het uitvoeren van Uw bestelling moet U ingeloggt zijn. Als nieuwe klant registreert U zich alstublieft door klikken op de button “Ik ben nieuwe klant!”.

In het hierop volgende formulier geeft U alstublieft Uw rekenings- en eventueel Uw afwijkend leveradres aan. Wanner U met een creditcard wil betalen, benodigen wij de in het formulier opgevraagde creditcardgegevens.

Voor een later inloggen geeft U alstublieft een zelf gekozen password aan en herhaalt dit. Zou U ondertussen een fout hebben gemaakt, heeft U altijd de mogelijkheid via de “terug”-button desbetreffende correcties uit te voeren.

De inhoud van het goederenpakket, de rekenings- en leverinformatie, de verzendingskostenen de gekozen betalingsoptie alsook de totale prijs worden U vóór het verzenden van de bestelling aangetoond en kunnen worden gedrukt. Bovendien staan U vóór de bestelling de gegevensbeschwermingsverklaring, de herroepingsinformatie voor verbruikers en de AGB voor ondernemers voor het aantonen, downloaden en drukken ter beschikking.

Door klikken op het schakelvlak “bestelling betalingsplichtig uitvoeren” zendt U Uw aanbod voor het afsluiten van een koopcontact aan ons af.

In aansluiting aan de afgifte van het aanbod ontvangt U een E-mail aan het van U aangegeven E-mailadres. Daarin zijn alle opgaven van het anbod nog eenmaal aangevoerd. Onze E-mail bevestigt Uw bestelling, vormt echter nog geen aannemen van het aanbod voor het afsluiten van een contract.

Een contract komt eerst door een separate aannemingsverklaring per E-mail aan het van U aangegeven E-mailadres tot stand. De tot de koopprocedure behorende herroepingsinformatie voor verbruiker wordt U met de aannemingsverklaring toegezonden en kan door U worden gedrukt.

De contracttekst bestaand uit de bestellgegevens, herroeringsinformatie, gegevensbescher-mingsverklaring en AGB wordt van ons opgeslagen.

De bestelgegevens zijn na het afsluiten van het contract voor U in de webshops van de Beta LAYOUT GmbH in het bereik “mijn orders” op te roepen, te downloaden en te drukken, nadat U zich heeft ingeloggt.

Produktkeuze

Door klikken op één van de categoriën in het artikeloverzicht komt U direct in het betreffende produktpalet. Daar kunt U door klikken op het desbetreffende produkt verdere informatie over het produkt ervaren. Door klikken op de button “.. in het goederenpakket” wordt het produkt in het goederenpakket gelegd. Vergeet U alstublieft niet, de gewenste hoeveelheid van het artikel uit te kiezen. Wanneer het artikel in het goederenpakket verschijnt, heeft U de mogelijkheid, eventueel verdere artikelen via het artikeloverzicht “Produkten” in het goederenpakket te leggen.

Goederenpakket

Alle artikelen, die door U werden uitgezocht maar nog niet werden besteld, verschijnen in de gekozen hoeveelheid in het goederenpakket. U kunt het aanzicht van het goederenpakket uitkiezen, doordat U bij “Bestelling” op het “Goederenpakket” klikt. Hier kunt U de zich in het goederenpakkeet bevindende artikelen nog naar believen veranderen. Door klikken op het rood ondergelegde “Wissen” kunt U de zich in het goederenpakket bevindende artikelen weer uit het goederenpakket nemen. Bovendien kunt U ook via de menuleiding “verder produkt toevoegen” verdere artikelen uitkiezen.

Verzendingskosten

In het goederenpakket kunt U de aard van de verzending uitkiezen. Al naar verzendingsaard (bijv. standaard- of expresslevering), levertijd, gewicht van de bestelde goederen alsook levering in het binnen- of buitenland verandert zich de hoogte van het voorkomende verzendingskostenaandeel. U kunt het land, waarin de levering moet plaatsvinden, door het uitkiezen in de drop-down-lijst van het goederenpakket bepalen. De mogelijke verzendingsaarden worden automatisch geactualiseerd. Door een haakje te zetten heeft U de mogelijkheid, de van u geprefereerde verzendingsaard uit te kiezen. Door klikken op het schakelvlak “Goederenpakket nieuw berekenen” wordt U vervolgens het desbetreffende kostenaandeel aangetoond.

Herroepingsrecht

Verbruikers hebben een wettelijk herroepingsrecht. De herroepingsinformatie geldt alleen voor verbruikers, dus voor natuurlijke personen, die een rechtshandeling voor doeleinden afsluiten, die hoofdzakelijk noch hun industriële noch hun zelfstandige beroepsbezigheid kunnen worden toegerekend. Geen herroepingsrecht bestaat bij contracten voor levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en waarvoor hun vervaardiging een individuele keuze of bestemming voor de verbruiker beslissend is of die ondubbelzinnig op de persoonlijke behoeften van de verbruiker afgestemd zijn.

In geval van een U toekomende en uitgeoefende herroeping dragen wij de kosten voor de retourzending.

Klachten en reclamaties

Er geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

Bij klachten en reclamaties zet U zich alstublieft onmiddellijk met ons telefonisch in verbinding ++49 (0) 6120 9067010 en zendt U de goederen met de, bij iedere levering bijgevoegde kwaliteitsgarantiebon ongefrankeerd aan ons terug:

Beta LAYOUT GmbH
Im Aartal 14
65326 Aarbergen
Duitsland

AGB

Bij contracten met ondernemingen gelden onze algemene handelsvoorwaarden, die U hier kunt oproepen.