Mei 2004: ROHS = Restriction of Hazardous Substances
AEEA = Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur

PCB-POOL (R) printed circuit boards voldoen al aan de Europese Unie richtlijnen RoHS / AEEA. Deze richtlijnen werden vastgesteld op 13.02.2003 en verbieden het gebruik van lood, kwik, cadmium, chroom-6, PBB's en PBDE's in elektrische en elektronische apparaten, die op de markt gebracht worden vanaf 1 juli 2006. Deze richtlijnen gelden voor alle electronicaondernemingen binnen de Europese Unie en ook voor hen die exporteren naar de Europese Unie. In PCB POOL (R) printplaten wordt het loodvrije tin Balver SN100CL gebruikt. Deze tin werd al gebruikt en met succes getest op meer dan tien miljoen (op 9/2002) printplaten. En het goede nieuws is dat, hoewel loodvrij tin twee keer zo duur is als PbSn, de PCB POOL (R) prijzen hetzelfde blijven! Verdere informatie alsook een data sheet is te vinden onder
specificaties .

zurück