DE ultieme mogelijkheid: BRD-TO-3D

Upload uw brd-bestand via onze configuratietool. De door u gebruikte componentbeschrijvingen worden automatisch toegewezen aan de 3D-modellen in onze 3D-bibliotheek en op de juiste plek gezet. U ontvangt GRATIS een compleet step-bestand. U kunt componenten aanvullen en uitwisselen in uw MCAD-systeem. Als u geen MCAD-systeem bezit, adviseren wij u FreeCAD te gebruiken in combinatie met een aanbieder van componenten zoals bijv. 3D Content Central.

Andere mogelijkheden

IDF
IDF (Intermediate Data Format): een bestandsformaat dat alleen de coördinaten en contouren van printplaten, boringen en componenten bevat. Elke aparte 3D-component moet via een tool van derden of via MCAD-software worden ingelezen en op de gewenste plaats worden gezet. IDF kan met EagleIDFExporter.ulp worden aangemaakt.

Eagle’up
Een zeer omslachtige oplossing waarbij de via eagle_up_export.ulp en andere programma's en plugins verkregen gegevens in Sketchup worden geïmporteerd. Sketchup kan geen step-bestanden importeren of exporteren. 3D-componten moeten handmatig worden aangemaakt en toegewezen.