Kostprijsberekening van multipanelen

Multipanelen met alleen printplaten < 1 dm²Het minimale oppervlak dat wij standaard hanteren voor een printplaat is 1 dm².
Bij printplaten kleiner dan 1 dm² wordt het oppervlak automatisch optimaal gebruikt voor zoveel mogelijk printplaten. Tegen betaling van de freeskosten worden de printplaten na de productie van elkaar gescheiden. Als de printplaten niet worden gescheiden, mag er alleen een buitencontour worden aangegeven. We kunnen tegen een meerprijs ook afbreekranden in uw paneel frezen voor het eenvoudig achteraf scheiden van de printplaten. De freeskosten en de kosten voor het soldeermasker worden eenmalig in rekening gebracht..


Multipanelen met een combinatie van printplaten < 1 dm² en > 1 dm²Panelen die uit een combinatie van printplaten > 1 dm² en printplaten < 1 dm² bestaan, worden apart geproduceerd en berekend.
Voor de printpla(a)t(en) > 1 dm² worden het soldeermasker en de freeskosten in rekening gebracht. Voor de printpla(a)t(en) < 1 dm² samen worden eveneens het soldeermasker en de freeskosten in rekening gebracht.


Panelen met afbreekranden bij printplaten ≤ 20 mm x 20 mmPrintplaten ≤ 20 mm x 20 mm worden om kwaliteitsredenen op één paneel (printplaathouder) geproduceerd en geleverd.


Hieraan zijn geen extra kosten (kosten voor afbreekranden) verbonden.