Inhaltsverzeichnis

1. Lay-out printplaat

2. Assemblageplan

3. Pick-and-place-bestand

4. Componentenlijst (BOM)

5. Stencils

6. Componenten

7. Soldeerproces SMD (dampfase)

8. Soldeerproces THT (selectief)

9. THR (Through Hole Reflow)

10. Assemblagevarianten

11. Paneel

12. Levertijd

13. Begrippenlijst

14. Handleiding voor het maken van de BOM en het assemblageplan voor EAGLE

15. Handleiding voor het maken van de BOM en het assemblageplan voor Altium

16. Handleiding voor het maken van de BOM en het assemblageplan voor TARGET 3001!

17. Handleiding voor het maken van de BOM en het assemblageplan voor Gerber


Deze handleiding draagt bij aan een probleemloze assemblage. Als u iets bij ons bestelt, dient u rekening te houden met de hierna volgende punten.

1. Lay-out printplaat

Bij deze stappen worden de meeste fouten die vervolgens gedurende het hele project de kop op steken.

Footprints en componentopschriften
Footprint
Zorg ervoor dat de footprints of land patterns (informatie over de positie en eigenschappen van de te assembleren componenten) aan de richtlijnen van de betreffende fabrikant voldoen.
IPC
Raadpleeg voor aanbevelingen en ontwerprichtlijnen ook de norm IPC-7351 op www.ipc.org.
Footprints en standaardbibliotheken
Footprints uit standaardbibliotheken als rcl.lib (EAGLE) wijken vaak sterk af van deze richtlijnen. Ze zijn geschikt voor handmatige assemblage, maar niet voor assemblage met machines.
Doorgemetalliseerde gaten
Voorkom doorgemetalliseerde gaten in de soldeervlakken van de componenten. Anders stroomt de soldeerpasta bij het verhitten weg en kan er geen 'betrouwbare' soldeerverbinding gegarandeerd worden.
Pastagegevens
Per component hebben we naast de footprint ook de juiste pastagegevens nodig. Helaas komt het regelmatig voor dat bij QFN-behuizingen het exposed pad midden onder de component wordt vergeten. Omdat deze gegevens voor de vervaardiging van uw stencil worden gebruikt, is het raadzaam dit voor het plaatsen van de bestelling nog een keer te controleren.
QFN-behuizing met exposed pad
Fiducials
Uw lay-out dient minimaal twee, maar beter nog drie fiducials te bevatten. Lay-outprogramma's hebben vaak een bibliotheek met zulke fiducials (EAGLE = marks.lbr).
Alternatieve fiducials
Wanneer een bibliotheek ontbreekt, plaatst u 2 of 3 punten (Ø= 0,5 mm - 2 mm) in de lay-out. Zorg dat deze zo ver mogelijk uit elkaar worden aangebracht en dat ze niet door een soldeermasker worden bedekt. Normaal gesproken worden ze diagonaal in de hoeken van een printplaat gepositioneerd. De machine detecteert de markeringen met een camera en plaatst alle componenten op basis van hun coördinaten in verhouding tot deze markeringen.
 
Wanneer tijdens het assembleren duidelijk wordt dat componenten niet bij de lay-out passen, behouden we ons het recht voor deze weg te laten.

2. Assemblageplan

Benaming componenten
De namen van de componenten moeten duidelijk leesbaar zijn. Bij gepolariseerde componenten moet er bovendien goed op worden gelet dat deze eenduidig zijn gemarkeerd. Een eenvoudige punt (.) is bij leds of elco's meestal niet eenduidig genoeg. Gebruik liever typische symbolen als +/- of A/C.

Ook connectoren, aansluitklemmen en bussen worden vaak alleen met een rechthoek getekend. Vermeld hier ook de richting (markeer bijv. de zijde voor de kabeltoevoer).

Componenten die over de rand van de printplaat uitsteken dienen als zodanig te worden getekend. Dit is belangrijk voor het genereren van de paneelgegevens.

Bij dubbelzijdige assemblage dient u ervoor te zorgen dat de onderzijde van de printplaat gespiegeld wordt geprint, bijv. als pdf-bestand. Ook hier geldt dat de namen van componenten en informatie over de polarisatie duidelijk leesbaar moeten zijn.
Gerber
Als u bij de bestelling het Gerber-formaat gebruikt, dient u ook de x- en y-coördinaten van de hoek links onder en de markeringen van minimaal twee fiducials (die ook in het pick-and-place-bestand moeten zijn opgenomen) mee te sturen.

We adviseren u de printsporen resp. koperlagen te verbergen voor een optimale weergave. Toon alleen de buitenste contouren van de printplaat, de contouren van de componenten en de namen van de componenten (zorg dat de print voldoende contrast heeft).

Correct en verkeerd assemblageplan


- De componenten zijn voorzien van de juiste namen
- De namen van de componenten zijn duidelijk leesbaar
- De richting van de componenten is aangegeven
- De componenten zijn niet voorzien van de juiste naam of de naam is onleesbaar
- De richting van de componenten is niet aangegeven

3. Pick-and-place-bestand

 
Op basis van het pick-and-place-bestand worden de gegevens voor de assemblagemachine gegenereerd. Als u een bestelling plaatst met een bestand uit Altium, EAGLE of TARGET exporteren we de gegevens zelf.
Pick-and-place via Gerber
Bij bestellingen met Gerber-bestanden is er geen lay-outbestand voor het genereren van een pick-and-place-bestand. In dit geval moet u het bestand zelf aanleveren. In het voorbeeldbestand rechts ziet u hoe zo'n bestand eruit moet zien.
Voorbeeldbestand Gerber pick-and-place
Identieke componentgegevens BOM
Om assemblagefouten te voorkomen, is het essentieel dat de gegevens van componenten 100% overeenstemmen met de gegevens in uw BOM. Geef afmetingen altijd in millimeters (mm) weer.
Fiducials in het pick-and-place-bestand
Let erop dat hier dezelfde fiducials met bijbehorende x- en y-coördinaten worden gebruikt als die in het assemblageplan. Dit geldt ook voor de hoek links onder aan de printplaat.
Altium
Belangrijke opmerking voor klanten die een bestelling met een Altium-bestand plaatsen: De componentwaarde (value) moet in het veld 'commentaar' zijn ingevuld, omdat deze bij het genereren van het pick-and-place-bestand wordt gebruikt.

4. Componentenlijst (BOM)

Speciaal BOM-formaat
Voor de assemblage moet de BOM in ons speciale formaat worden aangeleverd. Zorg ervoor dat ALLE componenten met hun technische parameters worden opgesomd. Markeer componenten die niet geassembleerd moeten worden in de kolom 'Place Yes/No' met 'No'.
Schrijfwijze waardes
Zorg dat alle waardes op dezelfde manier worden geschreven (bijv. 100nF=0,1uF of 100_nF=100nF). Let er ook op dat u waardes van componenten niet meermaals toekent: bijv. 100n, 100nF etc.
Alle waardes moeten volledig overeenstemmen met die in uw lay-out (Altium, EAGLE, TARGET). Op basis van uw lay-outbestand worden de pick-and-place-gegevens voor de assemblagemachine gegenereerd. Bij afwijkingen kunnen componenten verkeerd worden geassembleerd of het productieproces kan vertraging oplopen, omdat we met u contact op moeten nemen.

Controleer ook of de bestelnummers van de componenten juist zijn. Er kunnen evt. fouten in de aangegeven nummers zitten (in de BOM staat bijv. 3K32, terwijl het juiste bestelnummer 3k3 is). We weten in een dergelijk geval niet of de component toch geassembleerd wordt.

Om fouten en vertragingen bij de assemblage te voorkomen, hebben wij uw BOM-bestand voor EAGLE, TARGET 3001!, Altium Designer en Extended Gerber in een speciaal formaat nodig.

De formaatvereisten vindt u op onze website. Onder punt 14 en verder op deze pagina staan verdere instructies. De componenten die wij momenteel op voorraad hebben, vindt u in de actuele voorraadlijst (.xlsx).

Stencils

Pastagegevens
Stencils worden op basis van uw pastagegevens vervaardigd. Controleer daarom of alle soldeerpads in de gegevens zijn opgenomen. Houd er rekening mee dat bij een gedeeltelijke assemblage alle soldeerpads die in de pastagegevens zijn opgenomen ook van pasta worden voorzien en gesoldeerd worden.
Bij assemblage van THR-componenten dienen ook de hiervoor benodigde boorgaten opgenomen te worden.
Stencils hiervoor kunnen wij om technische redenen niet meeleveren.

Componenten

 
U kunt de benodigde componenten zelf bestellen of door ons laten bestellen.Helaas kunnen wij alleen distributeurs accepteren die over een onlinebesteloptie (winkelwagen) beschikken en die betalingen in euro’s en zonder creditcard accepteren.
Tray


Tape
De componenten moeten in een verpakking zitten die door onze machine kan worden verwerkt: tube, tray, belt of tape & reel
Beginstuk tape
Lever alleen een samenhangend stuk tape aan en geen losse stukken. Zorg dat de tape een beginstuk (> 24 mm) heeft, zodat deze in de machine ingevoerd kan worden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie over de verpakking.
Kapje als assemblagehulpmiddel
 
Voor het assembleren van connectoren, bussen en headers zijn assemblagehulpmiddelen/kapjes een absolute vereiste.

Componenten in verpakkingen die niet door onze machine kunnen worden verwerkt, kunnen niet geassembleerd worden of moeten in sommige gevallen tegen extra kosten (uurtarief) van een andere verpakking worden voorzien of met de hand geassembleerd worden.

Let daarom al bij het kiezen van de componenten op verpakking, beschikbaarheid en levertijden. Pas wanneer alle componenten beschikbaar zijn, kunnen we met de assemblage starten.

Let er bij het bestellen van componenten op dat deze vakkundig werden bewaard. Bij oudere componenten die niet goed zijn bewaard kunnen er o.a. problemen optreden bij de soldeerpads. De componenten moeten droog worden aangeleverd (zie IPC/JEDEC J-STD-020D; IPC/JEDEC J-STD-033B.1).
 
Belangrijk is ook dat de opschriften op de componenten overeenstemmen met die in de door u aangeleverde BOM.


Componenten voor verschillende projecten moeten als zodanig worden gemarkeerd. Voeg bijvoorbeeld de projectnaam toe.  Tape mag geen componenten voor verschillende projecten bevatten. Voor elk afzonderlijk project moet een apart stuk tape met het gewenste aantal extra componenten worden geleverd, omdat wij bestellingen onder omstandigheden apart of op verschillende machines afhandelen.
Extra componenten
Bij extra componenten geldt het volgende:
Bouwvorm 0603 of groter: 20% meer componenten (maar min. 10 stuks meer)
Bouwvorm 0402: 100% meer componenten (maar min. 20 stuks meer)

De extra componenten moeten op hetzelfde stuk tape aanwezig zijn als de vereiste componenten. Bij hoogwaardige componenten zijn er geen extra componenten nodig (gebruikelijk is 1-2 stuks meer) als ze als tube, tray of tape met een voldoende groot beginstuk worden geleverd.

7. Soldeeproces SMD (dampfase)

 
Alle SMD-componenten worden na het assembleren met onze dampfase-soldeermachine gesoldeerd. Het voordeel van dit soldeerproces is de geringe soldeertemperatuur (bij ons 240° C). Hierdoor wordt oververhitting bij het solderen voorkomen.
Geschiktheid van componenten voor het soldeerproces
Controleer of uw componenten geschikt zijn voor dit soldeerproces. Raadpleeg hiervoor de specificaties van de fabrikant van de component. Microfoons en sensors zijn vaak niet geschikt voor dampfase solderen. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant.

 

8. Soldeerproces THT (selectief solderen)

THT-Bauteile löten wir überwiegend mit Hilfe der Selektivwelle.  Berücksichtigen Sie bereits beim Layouten, dass man an den entsprechenden Lötstellen dieser THT-Bauteile keine SMD-Bauteile in unmittelbarer Nähe platziert.  Auch Lötstellen zwischen hohen Bauteilen lassen sich nur schwer oder gar nicht erreichen.  Das Handlöten mit dem konventionellen Lötkolben ist bei uns zwar auch möglich, aber bei großen Stückzahlen zeitlich nicht umsetzbar.  Sollen Bauteile mit einem bestimmten Abstand zur Leiterplatte montiert und gelötet werden so benötigen wir entsprechende Abstandshalter oder Montagehilfen. Angaben wie z. B. „LED bitte mit 10 mm Abstand zur Leiterplatte auflöten“ können wir sonst nicht umsetzen. Bedrahtete Bauteile in größeren Mengen müssen genau wie SMD-Bauteile als maschinengerechte Ware geliefert werden. Anders ist das Konfektionieren (z. B. Widerstände und Dioden biegen/kürzen) nicht mehr möglich.

9. THR (Through Hole Reflow)

THR-solderen
THR-/PIP-solderen
THR/PIP (Through Hole Reflow/Pin In Paste) wordt steeds vaker toegepast. De reden is een hoge procesefficiëntie door verwerking van THR- en SMD-componenten in één processtap.
Via's
De via's van de THR-componenten worden met soldeerpasta gevuld. Daarna worden de SMD-componenten met een stencil in de via's gedrukt. Omdat beide montagetechnieken in één stap worden uitgevoerd, is het essentieel dat u bij het samenstellen van uw pastagegevens rekening houdt met deze via's, anders worden deze pins niet gesoldeerd. Achteraf solderen is over het algemeen vrij lastig, omdat de pins van zulke componenten slechts minimaal of helemaal niet uit de printplaat steken.


 

10. Assemblagevarianten

 
Als u een printplaat op verschillende manieren wilt assembleren, moeten wij uw bestelling om organisatorische redenen in twee bestellingen opsplitsen. Voor elke bestelling hebben wij een aparte BOM en een apart assemblageplan nodig.

 

11. Paneel

 
Uw printplaat wordt geleverd in een paneel met een omranding (array). Hiervoor hoeft u niets te doen.
Lengte printplaatrand < 20 mm
Zorg dat uitstekende componenten in de lay-out zichtbaar zijn, zodat de array en de afbreektabs op de juiste manier gerealiseerd kunnen worden. Printplaten met een rand kleiner dan 20 mm worden om redenen van kwaliteitsborging in een paneel verzonden en niet los.
Als u printplaten bestelt met door u zelf ontworpen panelen, dan worden deze niet van elkaar gescheiden.

 

12. Levertijd

 
Het assemblageproces wordt pas gestart als we alle benodigde componenten en printplaten hebben ontvangen. Let bij het kiezen van de componenten op beschikbaarheid en levertijden.
Totaal aantal componenten
Totaal aantal componenten = totaal aantal SMD- en THT-componenten x aantal te assembleren printplaten.

De volgende opties zijn mogelijk:
Bestellingen met ≤ 300 componenten
Let op:
bij productie binnen 2 werkdagen kunnen max. 10 printplaten en max.
300 componenten (SMD en THT) worden besteld, waarvan max. 25 THT per bestelling,
niet per printplaat.
2 WD toeslag van 300%
Bestellingen met ≤ 499 componenten Standaard 12 werkdagen
8 werkdagen toeslag van 40%
4 werkdagen toeslag van 100%
Bestellingen met 500-999 componenten: Standaard 14 werkdagen
10 werkdagen toeslag van 40%
8 werkdagen toeslag van 100%
Bestellingen met ≤ 1000 componenten: Standaard 16 werkdagen, spoedservice niet mogelijk.
Situatie: januari 2018
 

Let op: De assemblagetijd komt bovenop de productietijd.

Bestel daarom tijdig de componenten die geassembleerd moeten worden.

Onze algemene specificaties vindt u op de volgende pagina:
https://nl.beta-layout.com/pcb/technologie/specificaties/


13. Begrippenlijst

 • ESD - Electrostatic Discharge
 • SMD - Surface Mount Device
 • SMT - Surface Mount Technology
 • THT - Through Hole Technology
 • THR - Through Hole Reflow
 • BOM - Bill of Material
 • P&P - Pick&Place-tabel
 • AOI - Automatische Optische Inspectie

  Vergelijking tussen het metrieke stelsel en het Brits-Amerikaanse stelsel

  In het metrieke stelsel is meter de basiseenheid van lengte, in het Brits-Amerikaanse stelsel inch. Milli-inch of 1/1000 inch is gelijk aan 0,0254 mm.

 

14. Handleiding voor het maken van de BOM en het assemblageplan voor EAGLE

De standaardcomponenten die wij op voorraad hebben, staan in het bestand 'Beta_Stock_day_month_year.BOMdb'.
U kunt de componenten in uw EAGLE BOM-bestand integreren.

Hiervoor is wel vereist dat componenten als R-EU-weerstanden, C-EU- en CPOL-EUR-condensatoren afkomstig zijn uit de originele EAGLE rcl.lbr-bibliotheek.

Als u in EAGLE gebruikmaakt van de functie 'Assembly Variants' hebben wij voor elke variant een aparte bestelling nodig. Vermeld daarbij welke variant geassembleerd moet worden.
1. Download het bestand 'eagle_e.zip'.

Pak het bestand uit in de map: C:\Beta LAYOUT\PCB-POOL BOM\
2. Start EAGLE en open het bestand 'test.sch'. Het *.brd-bestand moet in dezelfde map staan.

Run het de volgende ULP-bestand:
'C:Beta LAYOUTPCB-POOL BOMPCB-POOL-BOM-17.ulp'
Dit bestand is oorspronkelijk gebaseerd op BOM.ulp, dat met EAGLE 2004 beschikbaar werd gesteld en dat in de afgelopen jaren door Robert A. Rioja is verbeterd.
De originele versie kunt u downloaden op de website van CadSoft.
 

3. Laad het bestand 'deu_pp_ass'
Het tabblad 'Schematic' moet er hetzelfde uitzien als op de afbeelding op de rechter pagina.

De optie 'Grouped by' linksonder moet op 'Same values' worden gezet.

Alle componenten in het bestand
'Beta_Stock_day_month_year.BOMdb' worden automatisch in uw BOM geïntegreerd.

 
4. Controleer of de gegevens in het tabblad 'Datafile' overeenstemmen met de inhoud van het Beta_Stock-bestand.

Indien dit niet het geval is, laadt u het bestand 'Beta_Stock_day_month_year.BOMdb' met de knop 'Open Database'.


 
5. Zorg dat in het tabblad 'Output' het setup-bestand 'PCB-POOL.BOMsu' is geladen.

Indien dit niet het geval is, laadt u het bestand met de knop 'Get setup' rechtsonder.

Belangrijk: Het setup-bestand 'PCB-POOL.BOMsu' moet na het databasebestand 'Beta_Stock_day_month_year.BOMdb' worden geladen (zie punt 4).

 
6. Sla het BOM-bestand op met de knop 'Save output'.

Let erop dat het tabellenformaat (spreadsheet) is geselecteerd.

 
7. Importeer het BOM-bestand in Excel.
 
Als u problemen ondervindt bij het inlezen van een csv-bestand (de afzonderlijke velden worden niet van elkaar gescheiden) probeert u het volgende:
 • Verander het formaat van *.csv naar *.txt.
 • Start Excel
 • Klik op 'Bestand openen'.
 • Kies 'Alle bestanden (*.*)'.
 • Selecteer het *.txt-bestand.
 • Kies in de Wizard Tekst importeren onder
  • 'Oorspronkelijk gegevenstype' de optie 'Gescheiden' en klik op 'Volgende'.
  • Kies onder 'Scheidingstekens' de optie 'Komma'.

Vul de volgende velden in:
 • Place_YES/NO - Moeten we deze component assembleren?
 • Provided_by_customer_YES/NO - Levert u deze component aan?
 • Distributor - Bij welke distributeur is deze component verkrijgbaar?
 • Ordernumber - Welk bestelnummer hanteert de distributeur voor de component?
 • Weblink - Help ons bij het vinden van de juiste component, zeker als het om een speciaal product gaat.
 • Remarks_customer - Opmerkingen over de component
De andere velden vullen wij in.


Het assemblageplan voor uw EAGLE-bestand

Voor het assembleren van uw printplaat hebben wij als extra informatie het als pdf-bestand opgeslagen assemblageplan nodig.

Houd er rekening mee dat het assemblageplan o.a. wordt gebruikt voor de visuele controle!
Zorg er daarom voor dat de componenten, de componentnamen en de contouren van de printplaat duidelijk herkenbaar zijn in het assemblageplan.
Ook de richting van gepolariseerde componenten (bijv. dioden, elco's, IC's, connectoren, etc.) moet hier worden aangegeven.


Welke layer moet ik hiervoor in EAGLE weergeven?

Voor het assembleren van de bovenzijde gebruikt u de volgende layers:

    LY17:    Pads
    LY20:    Dimension
    LY21:    tPlace
    LY25:    tNames
    LY48:    Document
    LY51:    tDocu

Voor het assembleren van de onderzijde gebruikt u de volgende layers:

    LY17:    Pads
    LY20:    Dimension
    LY22:    bPlace
    LY26:    bNames
    LY48:    Document
    LY52:    bDocu


Hoe kan ik het assemblageplan als pdf-bestand uitprinten?

Kies hiervoor in het menu van de lay-out-editor van EAGLE de optie 'File > Print'.

Kies als printer een reeds geïnstalleerde pdf-writer en stel het formaat in op DIN-A4
(zorg dat de DIN-A4-pagina optimaal wordt benut).
Zet de paginalimiet op '1'.

Zorg dat de pagina met de onderzijde van de printplaat gespiegeld wordt uitgeprint, zodat de benamingen leesbaar zijn.
Plaats hiervoor links onder 'Opties' bij 'gespiegeld' een vinkje.
 

15. Handleiding voor het maken van de BOM en het assemblageplan voor Altium

Voor het assembleren van uw printplaat heeft Beta LAYOUT naast het assemblageplan ook nog een Bill of Materials (BOM) nodig die aan onze richtlijnen voldoet.

 

1. Download het bestand 'altium_e.zip'. Ga op de harde schijf van uw pc naar de rootdirectory van Altium Designer. 

Hierin bevindt zich een map 'Templates'.

 

2. Sla in deze map het reeds gedownloade bestand 'assembling_beta_altium.xlt' op.

Let op: het bestandspad in het voorbeeld kan afwijken van het pad op uw pc!

 

3. In de volgende stap opent u de lay-out met Altium Designer en kiest u in het menu onder 'Reports' de optie 'Bill of Materials'.

Er wordt een nieuw venster geopend met alle gegevens over de componenten in uw project.

 

4. Om deze gegevens nu naar de BOM-template van Beta LAYOUT te exporteren, plaatst u links boven onder 'Grouped Columns' vinkjes bij 'Comment' en 'Footprint'.

Onderaan staan de 'Excel-options' met het keuzemenu 'Templates'. Hierin selecteert u het bestand 'BetaBOM-Prototyp.xlt' dat u voorheen in de onderliggende map hebt opgeslagen.

Daarna klikt u op de knop 'Export' en kiest u de map waar u de BOM wilt opslaan.

Daar vindt u nu een BOM in Excel-formaat die aan onze eisen voldoet.

 

5. Als laatste dient u de ontbrekende informatie (geel gemarkeerde cellen) in te vullen.

Speciale opmerkingen over componenten kunt u in het vak 'Customer Remarks' invullen.


Vul de volgende velden in:

 • Place_YES/NO - Moeten we deze component assembleren?
 • Provided by Customer YES/NO - Levert u deze component aan?
 • Distributor - Bij welke distributeur is deze component verkrijgbaar?
 • Ordernumber - Welk bestelnummer hanteert de distributeur voor de component?
 • Customer Remarks - Opmerkingen over de component

 

16. Handleiding voor het maken van de BOM en het assemblageplan voor TARGET 3001!

De configuratie wordt hier weergegeven aan de hand van het voorbeeld 'Stepper-Motor' uit de voorbeeldbibliotheek van TARGET met componenten die
Beta LAYOUT beschikbaar heeft.

1. Start TARGET 3001! en kies in het menu de optie 'Service > Platinenservice > Platine im PCB-POOL herstellen'.

Configureer de printplaat en klik op de knop 'Bauteile bestücken'. Volg onze instructies voor het assembleren van printplaten en het aanleveren van componenten. Klik hiervoor op het vraagtekensymbool rechts naast de knop 'Bauteile bestücken'.

 

2. Met een dubbele klik opent u de regel van een weergegeven component. Voer hier alle benodigde gegevens in de daarvoor bestemde velden in.

 

3. Met de rechter muisknop kunt u de assemblage-eigenschappen van meerdere componenten tegelijk wijzigen.

Onder de lijst met componenten bevindt zich een veld waarin u het gewenste aantal te assembleren printplaten kunt invullen.

In het veld rechtsonder worden de kosten van de assemblage weergegeven. Let op: van sommige componenten kunnen de kosten ontbreken, wanneer deze niet automatisch achterhaald konden worden.
Met de knop 'Bestückung übernehmen' worden de gekozen assemblageopties meegenomen in de berekening van uw bestelling.

Het assemblageplan voor uw TARGET-bestand

Voor het assembleren van uw printplaat hebben wij als extra informatie het als pdf-bestand opgeslagen assemblageplan nodig. Het assemblageplan wordt o.a. gebruikt voor de visuele controle! Zorg er daarom voor dat de componenten, de componentnamen en de contouren van de printplaat duidelijk herkenbaar zijn in het assemblageplan. Ook de richting van gepolariseerde componenten (bijv. dioden, elco's, IC's, connectoren, etc.) moet hier worden aangegeven.

Welke layers moet ik hiervoor in TARGET weergeven?

Voor het assembleren van de bovenzijde gebruikt u de volgende layers:

 • LY18: Lötstop oben
 • LY21: Bestückung oben
 • LY23: Platinenumriss
 • LY24: Bohrlöcher

Voor het assembleren van de onderzijde gebruikt u de volgende layers:

 • LY04: Lötstop unten
 • LY07: Bestückung unten
 • LY23:  Platinenumriss
 • LY24: Bohrlöcher

Hoe kan ik het assemblageontwerp als pdf-bestand uitprinten?

Kies hiervoor in het menu van de lay-out-editor van EAGLE de optie 'File > Print'. Kies als printer een reeds geïnstalleerde pdf-writer en stel het formaat in op DIN-A4. Plaats een vinkje bij de opties 'Platineumriss zählt' en 'zentriert'. Via het veld voor de afmeting past u de weergave van uw lay-out in de voorbeeldweergave aan.
Afhankelijk van de grootte van de printplaat kan het handig zijn om de weergave met 90° te draaien. Plaats hiervoor een vinkje bij 'gedreht'. Als u een assemblageontwerp voor de onderzijde van de printplaat nodig hebt, plaatst u een vinkje bij 'gespiegelt'.

17. Handleiding voor assemblage met Extended Gerber

Voor het vervaardigen van de printplaat hebben we naast de Gerber-gegevens nog andere informatie nodig. Download het bestand 'gerber_e.zip'.

1. Componentenlijst (BOM)
We hebben templates in het Duits en Engels voor het maken van componentenlijsten. Download Duits: 'BOM_Vorlage_2003.xls' en 'BOM_Vorlage_2007.xlsx'. Download Engels: 'BOM_Vorlage_2003_ENG.xls' en 'BOM_Vorlage_2007_ENG.xlsx'.
 
De componentenlijst moet alle componenten bevatten, ook componenten die niet geassembleerd moeten worden.
Gebruik hiervoor de kolom 'Place Yes/No'.

Als u de componenten door ons laat bestellen, hebben we leveranciersgegevens en bestelnummers nodig.
Let erop dat de componenten verkrijgbaar zijn in een verpakking die onze machine kan verwerken.

2. Pick-and-place-bestand
Exporteer dit bestand uit uw lay-out-bestand. Het bestand dient niet alleen de namen en waardes van de componenten en de behuizingsvormen te bevatten, maar ook assemblagegegevens als x- en y-coördinaten, rotatiehoeken en de printplaatzijde. Gebruik het downloadbestand 'Gerber_Pick&Place.txt' als voorbeeld.

De kolommen in dit bestand worden gescheiden met een 'tab'. Gegevens die niet volledig geëxporteerd zijn, moeten achteraf toegevoegd worden.

Naast de componenten moet het bestand ook minimaal twee fiducials met de bijbehorende x- en y-coördinaten bevatten.
Zorg dat de fiducials duidelijk in het assemblageplan zijn gemarkeerd.
Vermeld gegevens over de positie van de printplaat. Hierdoor hebben we een referentiepunt voor de coördinaten van de componenten. Gebruik bij voorkeur de coördinaten van de hoek links onder.

3. Assemblageplan
De componenten, componentnamen en de contouren van de printplaat moeten duidelijk in het assemblageplan herkenbaar zijn. Het plan wordt o.a. voor de visuele controle gebruikt.

Ook de richting van gepolariseerde componenten (bijv. dioden, elco's, IC's, connectoren, etc.) moet hier worden aangegeven, evenals de fiducials uit het pick-and-place-bestand.

4. Stencils
Voor de vervaardiging van een passend stencil voor het aanbrengen van de soldeerpasta hebben we de pastagegevens van de printplaat nodig. Stuur deze met de andere productiegegevens mee.