Privacyverklaring

Bij de firma Beta LAYOUT GmbH en de aangesloten dochterondernemingen komt uw tevredenheid op de eerste plaats. Daarom streven wij er in het bijzonder naar om uw privésfeer te beschermen. 

Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend om bestellingen uit te voeren en om het aankoopproces voor u gemakkelijker te maken bij al onze aanbiedingen. 

Daarbij houden wij ons aan de bepalingen van de Algemene EU-Verordening Gegevensbescherming (VO (EU) 2016/679 – AVG). Het doel en de rechtsgrond van de gegevensverzameling en -verwerking en uw rechten in verband met deze gegevens worden beschreven in de onderstaande privacyverklaring. 

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en hoe bereik ik de bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming?

De informatie inzake gegevensbescherming geldt voor de gegevensverwerking door:
Verantwoordelijke: Beta LAYOUT GmbH
 
Im Aartal 14
65326 Aarbergen 
Duitsland
 
Telefoon: +49 (0)6120 907010
Fax: +49 (0)6120 907014
E-mail: info.nl@beta-layout.com
Gratis hotline: 0800 7227665 (0800 PCBPOOL)
 
De bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming van Beta LAYOUT is te bereiken op het bovengenoemde adres, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, of via datenschutz@beta-layout.com

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en opgeslagen en hoe worden deze gebruikt?

a. Bezoek aan de website 

Bij het oproepen van onze website www.beta-layout.com wordt door de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie verzonden naar de server van onze website. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een protocolbestand (zogenaamde logfile). In dit verband worden meer bepaald de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres van de aanvragende computer (alleen gecodeerd)
 • datum en tijdstip van de oproep
 • naam en URL van het opgeroepen bestand
 • website, van waarop de oproep plaatsvindt (referrer-URL)
 • gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw access-provider.

Deze gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische en systeemspecifieke doeleinden, in het bijzonder om de verbinding tot stand te brengen en om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te verzekeren en worden vervolgens verwijderd. De gegevens worden niet doorgestuurd naar derden. 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 p. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven opgesomde doeleinden voor de gegevensverzameling. Wij stellen geen persoonsgebonden gebruikersprofielen op.

b. Bestelproces 

Binnen het online bestelproces registreren wij naast de referentie-eenheden van de printplaatbestelling (type printplaat, formaat, bestandsnaam enz.) ook de volgende persoonsgegevens:

 • bedrijfsnaam
 • naam van de contactpersoon
 • adres
 • telefoon
 • telefax
 • e-mailadres en 
 • bij selectie van de betaalwijze "kredietkaart" het kredietkaartnummer, de vervaldatum, het type van de kredietkaart, de eigenaar en het controlecijfer.

Wij verzamelen deze gegevens om u te kunnen identificeren, voor de verwerking, uitvoering en afhandeling van uw bestelling, om met u te kunnen corresponderen en overleggen met betrekking tot uw bestelling, voor de facturatie, voor de afhandeling van eventueel bestaande aansprakelijkheidsclaims en om mogelijke vorderingen tegen u aanhangig te maken, om de technische administratie van onze website te verzekeren en om onze klantengegevens te beheren.

Het verzamelen van de gegevens is noodzakelijk voor de genoemde doeleinden en behoort tot ons gerechtvaardigd belang. De rechtsgronden zijn artikel 6 lid 1 p. 1 letter b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 6 lid 1 p. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld voor de afhandeling van uw bestelling worden opgeslagen tot aan het verstrijken van de wettelijke bewaringsplicht en daarna verwijderd, tenzij wij overeenkomstig artikel 6 lid 1 p. 1 letter c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als gevolg van bewarings- en documentatieplichten op basis van het fiscaal recht en handelsrecht (uit het handelswetboek, het strafwetboek of de belastingwet) verplicht zijn tot een langere opslag of tenzij u overeenkomstig artikel 6 lid 1 p. 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toestemming hebt gegeven voor een langere opslag.

c. Klantenaccount 

Voor uw eerste online bestelproces wordt u gevraagd om een klantenaccount aan te maken op onze website, die alleen voor u toegankelijk is. De registratie vindt op basis van artikel 6 lid 1 p.1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vrijwillig plaats door middel van de double-opt-in-methode. 

De bestelling in de online shop is slechts een van meerdere bestelopties. Daarnaast is ook steeds een bestelling per e-mail via info.nl@beta-layout.com of per telefax op het nummer +49 (0)6120 907014 mogelijk. 

In uw klantenaccount worden alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het bestelproces en uw bestelhistorie geregistreerd en opslagen. Daarbij is het gebruik van de gegevens uitsluitend begrensd tot de uitvoering van de bestelling. 

De opslag vindt plaats om ervoor te zorgen dat u eenvoudiger gebruik kunt maken van ons informatie- en bestelaanbod bij het opvolgen van de actuele bestelling of bij het plaatsen van een volgende bestelling.

De opgeslagen gegevens kunt u op ieder ogenblik bekijken onder het menu-item "Mijn orders". Hier hebt u ook de mogelijkheid om uw gegevens bij te werken, zodat problemen bij de bezorging van uw bestelling kunnen worden vermeden.

Bij intrekking van de toestemming (zie onder cijfer 6.e.) wordt de klantenaccount onmiddellijk verwijderd.  

d. Nieuwsbrief

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. De registratie vindt plaats door uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. een DSGVO door middel van de zogenaamde double-opt-in methode. Na registratie ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren bij externe e-mailadressen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een GDPR.

Voor de ontvangst van de nieuwsbrief is de vermelding van een e-mailadres voldoende. Wij gebruiken uw gegevens voor de verzending van door u verstrekte informatie over ons aanbod en andere acties door ons op het door u opgegeven e-mailadres.

We willen dat je onze e-mails leest. Daarom proberen we alleen inhoud op te nemen waarin u mogelijk bent geïnteresseerd. We meten en daarom slaan opening en click-through rates, dus als en wanneer u onze e-mails, die de inhoud van de e-mails te openen klikt u op of en wanneer en waarom onze e-mail zou kunnen niet worden afgeleverd. We gebruiken de gegevens ook voor statistische doeleinden. De bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling voor de optimalisatie van onze nieuwsbriefservice zijn in ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO.

Natuurlijk kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van onze informatie, dat wil zeggen. Introduceer uw toestemming met ingang van de toekomst. Hiervoor vindt u in elke e-mail of nieuwsbrief een bijbehorende afmeldlink en kunt u de uitschrijving op onze website bevestigen. U kunt ook op elk moment contact met ons opnemen voor een intrekking.

De verzending van de nieuwsbrief door middel van de verlader "MailChimp", een nieuwsbrief distributieplatform van de Amerikaanse leverancier Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Het privacybeleid van de verzendserviceprovider kan hier worden bekeken: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp is gecertificeerd volgens de Privacy Shield afspraken en biedt dus een garantie om te voldoen aan de Europese bescherming van gegevens (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active).

De verzendserviceprovider is gebaseerd op ons juweeltje van legitieme interesses. Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO en een overeenkomst voor contractverwerking volgens art. Artikel 28, lid 3, zin 1 DSGVO.

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", i. een pixelformaat bestand dat wordt opgehaald van de server bij het openen van de nieuwsbrief van onze server, of als we een verzendserviceprovider gebruiken. Tijdens deze oproep worden technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van ophalen verzameld.

Deze informatie (die kan worden bepaald met behulp van het IP-adres) of de toegang keer gebruikt voor de technische verbetering van de dienstverlening op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgewoonten waardoor stembureaus. De statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt.

3. Worden de verzamelde gegevens doorgestuurd naar derden?

De firma Beta LAYOUT GmbH en haar aangesloten dochterondernemingen sturen gegevens in de mate van het noodzakelijke door binnen de ondernemingsgroep voor interne administratieve doeleinden met inbegrip van de gezamenlijke klantenservice.

Gegevens worden uitsluitend doorgestuurd naar derden die betrokken zijn bij de afhandeling van de door u geplaatste bestellingen, zoals de pakjesdienst die de levering uitvoert (UPS, GLS & DHL) of de koeriers en de financiële instelling die instaat voor de betalingsaangelegenheden.

Bij de betaling met kredietkaart geven wij uw betalingsgegevens voor de afhandeling van de betaling door aan 1&1 Internet SE (ipayment), Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur. Deze firma behoudt zich het recht voor om een controle van de kredietwaardigheid uit te voeren. De firma 1&1 Internet SE (ipayment) gebruikt het resultaat van de controle van de kredietwaardigheid met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van een wanbetaling om te kunnen beslissen over de beschikbaarstelling van de betalingswijze. Bij een controle van de kredietwaardigheid wordt aan de hand van een mathematische methode een zogenaamde scorewaarde berekend, die uw solvabiliteit bepaalt. Bij de berekening van de scorewaarde worden onder andere adresgegevens gebruikt. Meer informatie inzake gegevensbescherming kunt u terugvinden in het privacybeleid van de firma 1&1 Internet SE (ipayment) op https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/.

Het doorsturen van de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden vindt plaats in ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 p. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met onze externe dienstverleners hebben wij desbetreffende overeenkomsten afgesloten met betrekking tot de verwerking van ordergegevens. Deze hebben zich tegenover ons ertoe verbonden om de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming in acht te nemen. Voor meer informatie over onze orderverwerkers kunt u contact met ons opnemen via info.nl@beta-layout.com

Gegevens worden enkel naar de VS doorgestuurd in de gevallen die beschreven zijn in deze privacyverklaring. Voor de VS heeft de Europese Commissie met het besluit van 12-07-2016 bepaald dat er onder de regelingen van het EU-VS-Privacy-Shield een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat (adequaatheidsbesluit, artikel 45 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). 

Het gepland doorsturen van adressen naar derden en in het bijzonder naar commerciële adressenhandelaars of andere bedrijven is uitgesloten.

4. Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. 

Ons bestelsysteem gebruikt een zogenaamde sessiecookie. Bij deze cookie gaat het om een tekstbestand dat een uniek nummer bevat, waaronder u tijdens uw actuele bezoek bij ons bekend bent. Dit nummer maakt het mogelijk dat uw winkelmandje precies de producten bevat die u erin hebt gelegd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn noodzakelijk voor de genoemde doeleinden ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van derden overeenkomstig artikel 6 lid 1 p. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er vindt geen automatische herkenning plaats bij herhaalde bezoeken en de door u bekeken informatiepagina’s worden niet opgeslagen onder uw klantenaccount.

Als u geen cookies wenst, dan kunt u in uw browser cookies uitschakelen. Ons systeem neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat u toch nog gebruik kunt maken van alle comfort van ons informatie- en bestelaanbod.

 

5. Trackingtools

Wij maken gebruik van de volgende trackingmaatregelen op basis van artikel 6 lid 1 p. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze trackingmaatregelen zijn gericht op ons gerechtvaardigd belang bij een op de vraag afgestemde weergave van onze website en de statistische registratie van het gebruik van onze website om ons internetaanbod voor u te optimaliseren. 

a. Gebruik van Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 

Google Analytics gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website zoals 

 • browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • referrer-URL (de voordien bezochte website)
 • hostnaam van de bij het bezoek gebruikte computer (IP-adres)
 • tijdstip van de serveraanvraag

wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. 

Om de registratie van de via de cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google te verhinderen, kunt u een browser-add-on downloaden en installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie „_anonymizeIp(). IP-adressen worden enkel verkort verder verwerkt om een directe link naar personen uit te sluiten.

b. Gebruik van Google Maps 

Deze website maakt via een interface gebruik van de online kaartendienst Google Maps voor de weergave van interactieve kaarten en voor het aanmaken van routebeschrijvingen. 

De beheerder van Google Maps is de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van de kaartendienst Google Maps vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de adressen die door ons op de website vermeld zijn gemakkelijker te kunnen terugvinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 p. 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Welke rechten heb ik als betrokken persoon volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

U hebt op ieder ogenblik recht op 
 
a. informatie over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
b. correctie van onjuiste persoonsgegevens overeenkomstig artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
c. verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben bij aanwezigheid van de voorwaarden overeenkomstig artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
d. beperking van de verwerking bij aanwezigheid van de voorwaarden overeenkomstig artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
e. intrekking van verstrekte toestemmingen overeenkomstig artikel 7 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
f. ontvangst van de persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat overeenkomstig artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
g. bezwaar overeenkomstig artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
h. het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats of werkplaats of van onze bedrijfszetel)
 
De uitoefening van uw rechten kunt u kenbaar maken aan de onder cijfer 1 genoemde verantwoordelijken, in het bijzonder via datenschutz@beta-layout.com.

7. Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens te beveiligen, bieden wij u een veilige overdrachtsprocedure aan – de zogenaamde "Secure Socket Layer" (SSL)-overdracht. Hiermee worden alle gegevens gecodeerd tijdens de overdracht naar ons systeem. 
 
Zodra wij klantengegevens opvragen, schakelen wij automatisch over naar de beveiligde verbinding. 
 
Om uw klantenaccount te beschermen tegen toegang door derden bieden wij u de mogelijkheid om uw klantenaccount te beveiligen met een wachtwoord. Dit wachtwoord is uitsluitend bekend voor u en wordt zelfs niet kenbaar gemaakt aan onze werknemers. 

8. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is actueel geldig en werd opgesteld in mei 2018. 

Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen via deze website of op basis van gewijzigde wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften kan het noodzakelijk zijn om deze privacyverklaring te wijzigen. De respectievelijk actuele privacyverklaring kan op ieder ogenblik op de website onder https://nl.beta-layout.com/privacy-beleid/ door u worden opgeroepen en afgedrukt.